Vores indeklima er flydt med skadelige mikropartikler.

Gener fra voc og smog

VOC (flygtige organiske stoffer).

VOC findes i vores indeklima, de kommer primært fra byggematerialer, maling eller anden overfladebehandling af vægge. VOC udledes også i større mængder fra gulve og møbler.

Angribes dit hjem af skimmelsvamp kan svampene også danne VOC.

Din daglige aktivitet i hjemmet f.eks. madlavning, rygning, brug af lim, lak og rengøringsmidler samt daglig brug af kosmetik og parfume, danner VOC i dit hjem og forringer luftkvaliteten. Dit indeklima påvirkes også af udefra kommende ting som røg og trafik forurening.

Den samlede afgivelse af stoffer varierer med temperatur og luftfugtighed og øges ofte med en stigning i disse værdier. De menneskelige VOC-gener er ofte irritation af slimhinder i hals og næse. Rødme og tør hud samt tørre og irriterede øjne samt åndedrætsbesvær.

Ved at eliminere VOC partiklerne hjælper LumeeLamp UV-C luftrenseren dig med at begrænse generne, og giver dig et langt bedre og mere sikkert inde miljø.

Pige i seng med pollen allergi med Lumeelamp logo

SMOG

De fleste dage opholder vi os mest inden døre. Indeklimaet har derfor rigtig meget at sige for vores sundhed.

SMOG (luftforurening), kommer oftest fra røg og trafikforurening, findes ikke kun udendørs, men i høj grad også inden døre.

Forureningen af indeklimaet kan komme fra mange forskellige typer kemikalier. Det kan komme fa de forbrugsstoffer som vi omgiver os med, eller fra de byggematerialer der er anvendt i vores hjem. Vær også opmærksom på brugen af computere, legetøj, møbler og rengøringsmidler,og deres koncentration af kemiske stoffer.

Et dårligt indeklima kan b.la have følgende kort og langsigtede sygdomskonsekvenser:
Immunforsvaret kan blive så belastet at der opstår betændelses tilstande. Åndedrætsbesvær der påvirker blodet og ændrer kroppens celler.
Øget risiko for hjerte og lungesygdomme samt kræft.

LumeeLamp hjælper dig til et renere og mere sikkert inde miljø.

LUMEELAMP DIN LUFTRENSER

Udover at fjerne virus og bakterier, fjerner LumeeLamp også organiske partikler fra svampesporer og pollen – det er en enkel måde, at slippe for generne fra disse.

Den renser også effektivt luften for små VOC og SMOG partikler, ikke ved hjælp af et mekanisk opsamlings filter, men ved reel eliminering.

Med en LumeeLamp i huset, får du også en luftrenser, som fjerner dårlig lugt fra f.eks. husdyr, mug, indelukkede rum og teen-age værelset.

LumeeLamp er en alsidig luftrenser, som kan afhjælpe mange af de udfordringer, som vi og vores helbred udsættes for dagligt.

Få bedre indeklima her