HVAD ER SKIMMELSVAMP?

Skimmelsvamp hører hjemme i svampe familien. For at leve og vokse omsætter skimmelsvampen organisk materiale til sin føde. I naturen kan det være i form af blade og træstubbe. I vores boliger lever de af andre organiske materialer f.eks. maling, lim, tapet og træ.
For at skimmelsvampen kan vækste, er det en forudsætning at der i boligen eller lokalet er en høj luftfugtighed. Indeklimaet, madlavning, indendørs tørring af tøj, kan være med til at skabe en høj luftfugtighed. Fugtigheden kan også komme fra vandskader på bygningen eller kuldebroer. Med tegn på fugt i boligen skal du være opmærksom på om der også er tegn på vækst på skimmelsvamp. Skimmelsvamp lever og breder sig primært på overflader. Når skimmelsvampen formerer sig, gøres det ved at sende en stor mængde sporer ud i luften. Så skimmelsvampe sporer findes alle steder i naturen og i hjemmet.
En del skimmelsvampe er giftige, men ikke alle. De giftige svampe kan give træthed og forårsage hovedpine. Den giftige påvirkning opstår fra de stoffer som svampen udskiller ved vækst og som optages i luften. Skimmelsvamp kan give gener i form af forskellige irritationer og alment ubehag. Jo højere koncentrationer jo større risiko, især for personer med skimmelsvampe allergi.

SKIMMELSVAMP hvorfor kommer den?
Er der konstruktionsmæssige fejl eller skader på din bygning, eller findes der i konstruktionen kuldebroer, eller måske du bare har store temperaturforskelle i bygningen. Der kan også være tale om manglende udluftning. Disse forhold gør boligen særlig udsat for høj luftfugtighed. Så er du godt på vej mod gener fra skimmelsvamp, med deraf følgende helbreds gener.

Skal skimmelsvamp fjernes?

For at undgå at dine fugtproblemer vokser er det vigtigt at du får bragt luftfugtigheden ned, evt. ved reparation af boligen. For at undgå at skimmelsvampen medfører store og måske kroniske gener, er det vigtigt at du får dem fjernet eller elimineret. Lumeelamp kan ikke udbedre dine bygningsskader, men den kan være med til at afhjælpe de luftvejsgener du kan få fra svampen, så enkelt får du et bedre indeklima.

Fjern den for helbredets skyld.
Allergikere er dem der får de værste svampe symptomerne. De mest almindelige symptomer er besvær med koncentrationen, svimmelhed, træthed, åndedrætsbesvær, hovedpine, røde øjne, snue og irriterede luftveje. Forskellige mennesker reagerer forskelligt på skimmelsvampe gener, værst for allergikere, men også raske kan reagere, dog i mildere form. Skimmelsvamp opleves dog som et stigende problem.
Du kan bruge Lumeelamp og dens direkte UV-C bestråling på de svampe angrebne områder. I luftrensernes lukkede funktion, renses luften når den ventileres gennem lyskammeret, hvorved de organiske partikler elimineres, og det samme gør dine helbredsreaktioner på skimmelsvampen og dens farlige sporer.

Viste du at høj luftfugtighed og skimmelsvamp har en naturlig følgesvend, nemlig husstøvmider, som faktisk er et endnu større helbredsproblem. Endnu en grund til at udnytte effekten af Lumeelamp, også i soveværelset, din vej til et sikkert indeklima.

Få bugt med skimmelsvamp
Skimmelsvamp ved vindue
KØB NU OG FÅ ET BEDRE INDEKLIMA om uv-c